EOTC سرویس های
 • قیمت های جهانی
 • معاملات بورس
 • ICIS
 • نمودارها
 • آنالیز فرآورده ها
 • آزمایشگاه
  EOTC_laboratory

  آزمایشگاه فرآورده های انرژی در یک نگاه

  ارائه خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز واحدهای صنعتی در زمینه فرآورده های نفتی، سوخت های فسیلی و روان کننده ها از طریق تجهیز آزمایشگاه تخصصی با تمامی دستگاه های ضروری آزمون های استاندارد فرآورده های نفتی شامل:

  • اندازه گیری وزن مخصوص، دانسیته، API و گرانروی (2 دستگاه)
  • تست تقطیر، تست حلالیت، اندازه گیری نقطه اشتعال باز و بسته (4 دستگاه)
  • اندازه گیری کربن باقی مانده و نقطه ابری شدن (1 دستگاه)
  • آنالیز برش (تست هیدروکربن ها)، اندازه گیری درجه نفوذ، نقطه ریزش و ابری شدن (3 دستگاه)

  // //